HOME PLUS

Właściwości:

 • 4-warstwowy – koekstrudowana biała
  warstwa wewnętrzna trwale połączona
  z żółtą duszą
 • oplot krzyżowy z przędzy
  poliestrowej wysokiej jakości
 • oblewka transparentna
 • elastyczny, trwały i wytrzymały
 • odporny na działanie niskiej i wysokiej temperatury
 • odporny na promieniowanie UV oraz osadzanie się glonów
 • wolny od kadmu, baru i ołowiu

Kolor: zielony.
Dostępne długości: 20 m, 30 m i 50m.
Gwarancja: NO LIMIT.

kod produkturozmiardługość [m]kod EANKup u Naszych Partnerów
10071200201/2″ – 12,5mm205903268093287Allegro.pl - wygodne i bezpieczne zakupy online, największy wybór ofert
10071200301/2″ – 12,5mm305903268093294Allegro.pl - wygodne i bezpieczne zakupy online, największy wybór ofert
10071200501/2″ – 12,5mm505903268093300Allegro.pl - wygodne i bezpieczne zakupy online, największy wybór ofert
10073400203/4″ – 19mm205903268093317Allegro.pl - wygodne i bezpieczne zakupy online, największy wybór ofert
10073400303/4″ – 19mm305903268093324Allegro.pl - wygodne i bezpieczne zakupy online, największy wybór ofert
10073400503/4″ – 19mm505903268093331Allegro.pl - wygodne i bezpieczne zakupy online, największy wybór ofert
10071000201″ – 25,4mm205903268093348Allegro.pl - wygodne i bezpieczne zakupy online, największy wybór ofert
10071000301″ – 25,4mm305903268093355Allegro.pl - wygodne i bezpieczne zakupy online, największy wybór ofert
10071000501″ – 25,4mm505903268093362Allegro.pl - wygodne i bezpieczne zakupy online, największy wybór ofert

INFORMACJE OGÓLNE
Przechowywanie oraz użytkowanie węży wykonanych z tworzyw sztucznych ma niebagatelny wpływ na ich żywotność. Właściwości fizyczne tworzyw sztucznych ulegają zmianom w całym okresie eksploatacji węża. Zmiany te najczęściej rozkładają się w czasie mogą jednak ulegać przyspieszeniu jeśli wąż będzie narażony na długotrwałe ekspozycje w miejscach nasłonecznionych, udary mechaniczne czy niewłaściwe przechowywanie skręconych lub załamanych węży.

ZASADY DOBORU WĘŻA
Uzyskanie optymalnej wydajności węża uzyskać możemy poprzez zastosowanie odpowiednich akcesoriów, a przede wszystkim poprzez dobór węża w zależności od tego, w jakich będzie pracował warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Analizując rzeczywiste warunki pracy dobieramy: średnice, rodzaj i jakość węża.

Powinniśmy określić parametry związane z tym jakie media chcemy przesyłać na odległość poprzez dany wąż. Stosowanie ogólnych zasad daje optymalizację doboru węża do potrzeb:
– określ jaki materiał/ jakie media chcesz przesyłać
– zweryfikuj połączenia oraz ich kompatybilność względem średnic
– ustal dokładny rozmiar oraz długość węża
– pamiętaj o tym, aby nie przekraczać zalecanych ciśnień

PRZECHOWYWANIE
Optymalna temperatura, w których należy przechowywać węże wykonane z tworzyw sztucznych wynosi od 10ºC do 25ºC. Nie zaleca się przechowywania węży w temperaturach powyżej 40ºC. Należy również pamiętać, że niskie temperatury, a zwłaszcza temperatury poniżej 0ºC wpływają negatywnie na przechowywanie węży. Zalecamy także, aby unikać przechowywania i magazynowania węży w bezpośrednim pobliżu źródeł ciepła. jak również węże, które nie mają specjalnego przeznaczenia nie powinny byś stosowane, a także nie przechowywane z substancjami czynnymi chemicznie w tym rozpuszczalnikami, kwasami, środkami do dezynfekcji, a także olejami, smarami czy paliwem. Okres składowania węży powinien być maksymalnie skracany. Należy w okresie składowania pamiętać, aby wilgotność nie przekraczała 65%. Węże powinny być przechowywane bez naprężeń, ściśnięć oraz innych czynników wpływających na deformację węży. Zwracamy szczególną uwagę przy transporcie, aby nie uszkodzić węży w sposób mechaniczny. Węże należy chronić przed gryzoniami. Należy też zwracać uwagę aby węże nie stanowiły formy zabawy dla psów i kotów oraz innych zwierząt domowych.

EKSPLOATACJA
Zalecamy zwrócić uwagę podczas otwierania opakowania aby nie uszkodzić ostrym narzędziem powłoki węża. Przed eksploatacją należy poddać wąż ocenie wizualnej w szczególności zwracając uwagę czy wąż jest drożny na swoich końcach, nie jest przecięty lub czy nie doszło do jego uszkodzeń mechanicznych. Należy pamiętać, aby użytkować węże zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie należy przekraczać ciśnień roboczych podanych dla każdego typu węża. Ważne, aby media przesyłane miały zalecane temperatury, których także nie należy przekraczać. Podczas użytkowania należy unikać załamywania się struktury węża czy skręcania, a także zaplątywania. Nadmierne obciążenia przy skręcaniu węża lub jego zaplątaniu powodują zmiany w strukturze, które mogą doprowadzić do utraty właściwości użytkowych, a w konsekwencji do rozerwania węża. Przy instalacjach „na stałe” należy zwrócić baczną uwagę aby wąż miał swobodę poruszania się przy zwiększonym ciśnieniu. Podczas instalacji „ruchomych” należy pamiętać aby wąż nadmiernie nie ocierał się o ostre przedmioty czy ostre kanty ścian, a w konsekwencji aby nie dochodziło do niekontrolowanego załamywania się węża. Zalecamy, aby przechowując węże nie trzymać ich pod ciśnieniem jeśli nie ma takiej konieczności. Należy także pamiętać, że węże pracujące pod ciśnieniem wymagają szczególnej uwagi i zachowania ostrożności.

KONSERWACJA
Jej częstotliwość powinna zależeć od tego jak często wąż jest wykorzystywany. Podczas kontroli należy zwrócić uwagę na to czy wąż jest właściwie podłączony, czy nie ma na strukturze węża widocznych pęknięć, deformacji, nieregularnej struktury zewnętrznej. Pojawienie się pęcherzy w warunkach pod ciśnieniem, a także deformacji i miejscowych wybrzuszeń oznacza konieczność wymiany węża. Nie zalecamy napraw węży. W przypadku gdy uszkodzeniu ulegają jedynie końcówki węża można je odciąć.

 

Masz pytania dotyczące węży ogrodowych?