Nowoczesne Laboratorium
- gwarancja jakości produktów stworzonych przez AGAPLAST

Badania i Rozwój
 • dysponujemy własnym, nowoczesnym laboratorium badawczo-rozwojowym;
 • zatrudniamy wykwalifikowaną kadrą technologów i laborantów;
 • regularnie współpracujemy z zewnętrznymi jednostkami naukowymi i certyfikującymi, do grona naszych kooperantów należą m.in. Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie
Nasza działalność B+R obejmuje:
 • opracowanie nowych wyrobów, w tym również innowacyjnych (posiadamy opatentowane wynalazki i zastrzeżone wzory przemysłowe);
 • modyfikacja istniejących wyrobów pod indywidualne potrzeby klienta;
 • optymalizacja receptur i technologii produkcyjnych;
 • testowanie i walidacja nowych surowców;
 • dostosowanie wyrobów do zmieniających się regulacji;
 • dobieranie kolorów wyrobów zgodnie z określonym kodem RAL/Pantone lub fizycznym wzorcem;
 • opracowanie i modyfikacja wyrobów pod kątem ich atestacji i certyfikacji.
Bieżąca kontrola obejmuje badania:
 • fizykochemiczne surowców w celu ich dopuszczenia do produkcji;
 • rezystywności stosowanych plastyfikatorów;
 • gęstości granulatów;
 • twardości granulatów metodą Shore’a;
 • stabilności termicznej granulatów;
 • barwy granulatów;
 • indeksu tlenowego granulatów uniepalnionych;
 • rezystywności objętościowej granulatów izolacyjnych;
 • właściwości mechanicznych granulatów;
 • wytłaczalności granulatów;
 • jakości powierzchni wytłoczonego granulatu;
 • udarności Charpy’ego granulatów twardych;
 • masowego i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia granulatu.

W obszarze węży ogrodowych i technicznych posługujemy się dedykowaną i opatentowaną aparaturą kontrolno-pomiarową służącą do badania ciśnienia rozrywającego i roboczego naszych wyrobów. Jako producent węży dopuszczonych do kontaktu z żywnością, współpracujemy z zewnętrznymi jednostkami badawczymi w celu zagwarantowania bezpieczeństwa naszych wyrobów.

Dynamicznie się rozwijamy, stawiając na:

Innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w procesie produkcji

Współpracę z jednostkami naukowymi nad nowymi technologiami

Kapitał ludzki

Współpracuj z nami !

Wspólnie z nami możesz rozwijać swój biznes

Skip to content