Węże do benzyny i oleju

Właściwości:

 • specjalistyczne węże 3-warstwowe
  (zbrojone nicią poliestrową) oraz 1-warstwowe (niezbrojone)
 • produkowane z PVC
 • skład duszy węża został opracowany pod kątem specjalistycznego zastosowania do oleju i benzyny
 • elastyczne i lekkie
 • odporne na uszkodzenia mechaniczne
 • efektywna praca w niskich i wysokich temperaturach (-20°C do +60°C)
 • wolne od kadmu, baru i ołowiu.

Zastosowanie:

 • do przesyłu paliw
 • produktów ropopochodnych
 • olejów mineralnych.

Kolor: w ofercie wyjściowej niebieski transparentny.
Dostępne długości:
25m i 50m.
Dostępne średnice wewnętrzne
: od 6 mm do 12 mm.

kod produktu średnica wew. [mm] grubość ścianki [mm] długość [mb] kod EAN
zbrojony niezbrojony zbrojony niezbrojony
1104031025 3,0 1,0 25 5903268093768
1104041025 4,0 1,0 25 5903268093782
1104051525 5,0 1,5 25 5903268090774
1103061425 1104061525 6,0 1,4 / 1,5 25 5903268090736 5903268090781
1103081625 1104081525 8,0 1,6 / 1,5 25 5903268090743 5903268090798
1103101725 1104101525 10,0 1,7 / 1,5 25 5903268090750 5903268090804
1103121825 1104121525 12,0 1,8 / 1,5 25 5903268090767 5903268090811
1104031050 3,0 1,0 50 5903268093775
1104041050 4,0 1,0 50
5903268093799
1104051550 5,0 1,5 50 5903268090866
1103061450 1104061550 6,0 1,4 / 1,5 50 5903268090828 5903268090873
1103081650 1104081550 8,0 1,6 / 1,5 50 5903268090835 5903268090880
1103101750 1104101550 10,0 1,7 / 1,5 50 5903268090842 5903268090897
1103121850 1104121550 12,0 1,8 / 1,5 50 5903268090859 5903268090903

INFORMACJE OGÓLNE
Przechowywanie oraz użytkowanie węży wykonanych z tworzyw sztucznych ma niebagatelny wpływ na ich żywotność. Właściwości fizyczne tworzyw sztucznych ulegają zmianom w całym okresie eksploatacji węża. Zmiany te najczęściej rozkładają się w czasie mogą jednak ulegać przyspieszeniu jeśli wąż będzie narażony na długotrwałe ekspozycje w miejscach nasłonecznionych, udary mechaniczne czy niewłaściwe przechowywanie skręconych lub załamanych węży.

ZASADY DOBORU WĘŻA
Uzyskanie optymalnej wydajności węża uzyskać możemy poprzez zastosowanie odpowiednich akcesoriów, a przede wszystkim poprzez dobór węża w zależności od tego, w jakich będzie pracował warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Analizując rzeczywiste warunki pracy dobieramy: średnice, rodzaj i jakość węża.

Powinniśmy określić parametry związane z tym jakie media chcemy przesyłać na odległość poprzez dany wąż. Stosowanie ogólnych zasad daje optymalizację doboru węża do potrzeb:
– określ jaki materiał/ jakie media chcesz przesyłać
– zweryfikuj połączenia ich kompatybilność względem średnic
– ustal dokładny rozmiar oraz długość węża biorąc pod uwagę tolerancję długości
– pamiętaj o tym, aby nie przekraczać zalecanych ciśnień

PRZECHOWYWANIE
Optymalna temperatura, w których należy przechowywać węże wykonane z tworzyw sztucznych wynosi od 10ºC do 25ºC. Nie zaleca się magazynowania i przechowywania węży w temperaturach powyżej 40ºC. Należy pamiętać, że niskie temperatury, a zwłaszcza temperatury poniżej 0ºC wpływają negatywnie na magazynowanie węży. Zalecamy także, aby unikać przechowywania i magazynowania węży w bezpośrednim pobliżu źródeł ciepła. Zalecamy aby węże, które nie mają specjalnego przeznaczenia nie stosować, a także nie przechowywać z substancjami czynnymi chemicznie w tym rozpuszczalnikami, kwasami, środkami do dezynfekcji, a także olejami, smarami czy paliwem. Okres składowania węży powinien być maksymalnie skracany. Należy w okresie składowania pamiętać, aby wilgotność nie przekraczała 65%. Węże powinny być przechowywane bez naprężeń, ściśnięć oraz innych czynników wpływających na deformację węży. Zwracamy szczególną uwagę przy transporcie, aby nie uszkodzić węży w sposób mechaniczny. Węże należy chronić przed gryzoniami. Należy też zwracać uwagę aby węże nie stanowiły formy zabawy dla psów i kotów oraz innych zwierząt domowych.

EKSPLOATACJA
Zalecamy zwrócić uwagę podczas otwierania opakowania aby nie uszkodzić ostrym narzędziem powłoki węża. Przed eksploatacją należy poddać wąż ocenie wizualnej w szczególności zwracając uwagę czy wąż jest drożny na swoich końcach, nie jest przecięty lub czy nie doszło do jego uszkodzeń mechanicznych. Należy pamiętać, aby użytkować węże zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie należy przekraczać ciśnień roboczych podanych dla każdego typu węża. Ważne, aby media przesyłane miały zalecane temperatury, których także nie należy przekraczać. Węże należy należycie użytkować unikając załamywania się struktury węża czy skręcania, a także zaplątywania. Nadmierne obciążenia przy skręcaniu węża lub jego zaplątaniu powodują zmiany w strukturze, które mogą doprowadzić do utraty właściwości użytkowych, a w konsekwencji do rozerwania węża. Przy instalacjach „na stałe” należy zwrócić baczną uwagę aby wąż miał swobodę poruszania się przy zwiększonym ciśnieniu. Podczas instalacji „ruchomych” należy pamiętać aby wąż nadmiernie nie ocierał się o ostre przedmioty czy ostre kanty ścian, a w konsekwencji aby nie dochodziło do niekontrolowanego załamywania się węża. Zalecamy, aby przechowując węże nie trzymać ich pod ciśnieniem jeśli nie ma takiej konieczności. Należy także pamiętać, że węże pracujące pod ciśnieniem wymagają szczególnej uwagi i zachowania ostrożności.

KONSERWACJA
Jej częstotliwość powinna zależeć od tego jak często wąż jest wykorzystywany. Podczas kontroli należy zwrócić uwagę
na to czy wąż jest właściwie podłączony, czy nie ma na strukturze węża widocznych pęknięć, deformacji, nieregularnej
struktury zewnętrznej. Pojawienie się pęcherzy w warunkach pod ciśnieniem, a także deformacji i miejscowych wybrzuszeń
oznacza konieczność wymiany węża. Nie zalecamy napraw węży. W przypadku gdy uszkodzeniu ulegają jedynie końcówki
węża można je odciąć.

 

Masz pytania dotyczące węży do benzyny i oleju dostępnych w naszej ofercie?

Skip to content