Węże ogólnego zastosowania

Właściwości:

  • węże 3-warstwowe ogólnego zastosowania
  • pośrednia warstwa wytwarzana z wytrzymałych nici poliestrowych w oplocie krzyżowym
  • produkowane z PVC
  • elastyczne i lekkie
  • odporne na uszkodzenia mechaniczne
  • efektywna praca w niskich i wysokich temperaturach (-20°C do +60°C)
  • odporne na promieniowanie UV.

Zastosowanie:

  • przesył wody, sprężonego powierza, lekkich chemikaliów.

Kolor: w ofercie wyjściowej transparentny niebieski.

kod produktu 25m kod produktu 50m średnica wew. [mm] grubość ścianki [mm] długość [mb] ciśnienie robocze w 20˚C [bar] gwarancja [rok] kod EAN 25m kod EAN 50m
1101052525 1101052550 5,0 2,5 25/50 20 2 5903268090170 5903268090385
1101062025 1101062050 6,0 2,0
25/50 12 2 5903268090187 5903268090392
1101062525 1101062550 6,0 2,5 25/50 21 2 5903268090194 5903268090408
1101063025 1101063050 6,0 3,0 25/50 22 2 5903268090200 5903268090415
1101062525 1101062550 8,0 2,5 25/50 19 2 5903268090217 5903268090422
1101083025 1101083050 8,0 3,0 25/50 19 2 5903268090224 5903268090439
1101092525 1101092550 9,0 2,5 25/50 15 2 5903268090231 5903268090446
1101093025 1101093050 9,0 3,0 25/50 18 2 5903268090248 5903268090453
1101102525 1101102550 10,0 2,5 25/50 17 2 5903268090255 5903268090460
1101103025 1101103050 10,0 3,0 25/50 18 2 5903268090262 5903268090477
1101122525 1101122550 12,0 2,5 25/50 18 2 5903268090279 5903268090484
1101123025 1101123050 12,0 3,0 25/50 20 2 5903268090286 5903268090491
11011252525 11011252550 12,5 2,5 25/50 15 2 5903268090293 5903268090507
11011253025 11011253050 12,5 3,0 25/50 20 2 5903268090309 5903268090514
1101133025 1101133050 13 3,0 25/50 15 2 5903268090316 5903268090521
1101143025 1101143050 14,0 3,0 25/50 15 2 5903268090323 5903268090538
1101163025 1101163050 16,0 3,0 25/50 12 2 5903268090330 5903268090545
1101193025 1101193050 19,0 3,0 25/50 13 2 5903268090347 5903268090552
1101254025 1101254050 25,0 4,0 25/50 6 2 5903268090354 5903268090569
1101324525 32,0 4,5 25 5 2 5903268090361
1101385025 38,0 5,0 25 4 2 5903268090361

INFORMACJE OGÓLNE
Przechowywanie oraz użytkowanie węży wykonanych z tworzyw sztucznych ma niebagatelny wpływ na ich żywotność. Właściwości fizyczne tworzyw sztucznych ulegają zmianom w całym okresie eksploatacji węża. Zmiany te najczęściej rozkładają się w czasie mogą jednak ulegać przyspieszeniu jeśli wąż będzie narażony na długotrwałe ekspozycje w miejscach nasłonecznionych, udary mechaniczne czy niewłaściwe przechowywanie skręconych lub załamanych węży.

ZASADY DOBORU WĘŻA
Uzyskanie optymalnej wydajności węża uzyskać możemy poprzez zastosowanie odpowiednich akcesoriów, a przede wszystkim poprzez dobór węża w zależności od tego, w jakich będzie pracował warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Analizując rzeczywiste warunki pracy dobieramy: średnice, rodzaj i jakość węża.

Powinniśmy określić parametry związane z tym jakie media chcemy przesyłać na odległość poprzez dany wąż. Stosowanie ogólnych zasad daje optymalizację doboru węża do potrzeb:
– określ jaki materiał/ jakie media chcesz przesyłać
– zweryfikuj połączenia ich kompatybilność względem średnic
– ustal dokładny rozmiar oraz długość węża biorąc pod uwagę tolerancję długości
– pamiętaj o tym, aby nie przekraczać zalecanych ciśnień

PRZECHOWYWANIE
Optymalna temperatura, w których należy przechowywać węże wykonane z tworzyw sztucznych wynosi od 10ºC do 25ºC. Nie zaleca się magazynowania i przechowywania węży w temperaturach powyżej 40ºC. Należy pamiętać, że niskie temperatury, a zwłaszcza temperatury poniżej 0ºC wpływają negatywnie na magazynowanie węży. Zalecamy także, aby unikać przechowywania i magazynowania węży w bezpośrednim pobliżu źródeł ciepła. Zalecamy aby węże, które nie mają specjalnego przeznaczenia nie stosować, a także nie przechowywać z substancjami czynnymi chemicznie w tym rozpuszczalnikami, kwasami, środkami do dezynfekcji, a także olejami, smarami czy paliwem. Okres składowania węży powinien być maksymalnie skracany. Należy w okresie składowania pamiętać, aby wilgotność nie przekraczała 65%. Węże powinny być przechowywane bez naprężeń, ściśnięć oraz innych czynników wpływających na deformację węży. Zwracamy szczególną uwagę przy transporcie, aby nie uszkodzić węży w sposób mechaniczny. Węże należy chronić przed gryzoniami. Należy też zwracać uwagę aby węże nie stanowiły formy zabawy dla psów i kotów oraz innych zwierząt domowych.

EKSPLOATACJA
Zalecamy zwrócić uwagę podczas otwierania opakowania aby nie uszkodzić ostrym narzędziem powłoki węża. Przed eksploatacją należy poddać wąż ocenie wizualnej w szczególności zwracając uwagę czy wąż jest drożny na swoich końcach, nie jest przecięty lub czy nie doszło do jego uszkodzeń mechanicznych. Należy pamiętać, aby użytkować węże zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie należy przekraczać ciśnień roboczych podanych dla każdego typu węża. Ważne, aby media przesyłane miały zalecane temperatury, których także nie należy przekraczać. Węże należy należycie użytkować unikając załamywania się struktury węża czy skręcania, a także zaplątywania. Nadmierne obciążenia przy skręcaniu węża lub jego zaplątaniu powodują zmiany w strukturze, które mogą doprowadzić do utraty właściwości użytkowych, a w konsekwencji do rozerwania węża. Przy instalacjach „na stałe” należy zwrócić baczną uwagę aby wąż miał swobodę poruszania się przy zwiększonym ciśnieniu. Podczas instalacji „ruchomych” należy pamiętać aby wąż nadmiernie nie ocierał się o ostre przedmioty czy ostre kanty ścian, a w konsekwencji aby nie dochodziło do niekontrolowanego załamywania się węża. Zalecamy, aby przechowując węże nie trzymać ich pod ciśnieniem jeśli nie ma takiej konieczności. Należy także pamiętać, że węże pracujące pod ciśnieniem wymagają szczególnej uwagi i zachowania ostrożności.

KONSERWACJA
Jej częstotliwość powinna zależeć od tego jak często wąż jest wykorzystywany. Podczas kontroli należy zwrócić uwagę
na to czy wąż jest właściwie podłączony, czy nie ma na strukturze węża widocznych pęknięć, deformacji, nieregularnej
struktury zewnętrznej. Pojawienie się pęcherzy w warunkach pod ciśnieniem, a także deformacji i miejscowych wybrzuszeń
oznacza konieczność wymiany węża. Nie zalecamy napraw węży. W przypadku gdy uszkodzeniu ulegają jedynie końcówki
węża można je odciąć.

 

Masz pytania dotyczące węży ogólnego zastosowania dostępnych w naszej ofercie?

Skip to content